Clock-Time

Muối Men Cho Đời 57 - Chúa Nhật VI Thường Niên B

Tin Mừng Mc 1: 40-45, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Gioan Maria Vianey Trịnh Văn Thuần, Ca khúc: Yêu Như Giêsu - Têrêsa - Trình bày: Đaminh Trạch Huy Trường - Gx. Thượng Phúc; Maria Thảo Nguyên - Gx. Chánh Tòa Phú Cường
MUỐI MEN CHO ĐỜI

CHÚA NHẬT VI - THƯỜNG NIÊN B


Tin mừng Mc 1:40-45


Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Gioan Maria Vianey Trịnh Văn Thuần
Ca khúc: Yêu Như Giêsu - Têrêsa
Trình bày: Đaminh Trạch Huy Trường - Gx. Thượng Phúc
                  Maria Thảo Nguyên - Gx. Chánh Tòa Phú Cường


 

VIDEO CA KHÚC: YÊU NHƯ GIÊSU