Clock-Time

Muối Men Cho Đời 58 - Chúa Nhật I Mùa Chay B

Muối Men Cho Đời 58: Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa.13 Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa.15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.
MUỐI MEN CHO ĐỜI 58

Chúa Nhật I Mùa Chay B

Tin Mừng Mc 1: 12-15

Chia sẻ: Lm. Phêrô Huỳnh Thế Vinh