Clock-Time

Muối Men Cho Đời 60 - Chúa Nhật III Mùa Chay B

Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ
MUỐI MEN CHO ĐỜI 60

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm
Tin Mừng Ga 2: 13-25

 
VIDEO BÀI GIẢNG
 
AUDIO BÀI GIẢNG