Clock-Time

Muối Men Cho Đời 61 - Chúa Nhật IV Mùa Chay B

Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.
MUỐI MEN CHO ĐỜI 61

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY B

Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Gioan Lê Quang Tuyến
Tin Mừng Ga 3: 14 - 21
Ca khúc: Lặng
- Trần Tuấn
Trình bày: Maria Tuyết Sương - Gx. Vinh Sơn - Tây Ninh
 
VIDEO BÀI GIẢNG
 
 
 
  VIDEO CA KHÚC: LẶNG
 
 
AUDIO BÀI GIẢNG