Clock-Time

Muối Men Cho Đời 62 - Chúa Nhật V Mùa Chay B

Đức Giê-su trả lời: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.
MUỐI MEN CHO ĐỜI 62

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B

Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Antôn Hà Văn Minh
Tin Mừng Ga 12, 20-33
Ca khúc: Chiều Tím - Lm. Duy Thiên
Trình bày: Maria Ngọc Hiếu

 
VIDEO BÀI GIẢNG
 
 
 
  VIDEO CA KHÚC: CHIỀU TÍM
 
AUDIO BÀI GIẢNG