Clock-Time

Muối Men Cho Đời 63 - Chúa Nhật Lễ Lá B

Chúa Nhật Lễ Lá Năm B, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn, Ca khúc: Đường Thập Tự, Sáng tác: Đỗ Vi Hạ, Trình bày: Phaolô Phạm Ngọc Thạch
MUỐI MEN CHO ĐỜI 63

CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM B

Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn
Tin Mừng Mc 14, 1; 15, 1-39
Ca khúc: Đường Thập Tự - Đỗ Vi Hạ
Trình bày: Phaolô Phạm Ngọc Thạch

 
VIDEO BÀI GIẢNG
 

 
  VIDEO CA KHÚC: ĐƯỜNG THẬP TỰ
AUDIO BÀI GIẢNG