Clock-Time

Muối Men Cho Đời 65 - Chúa Nhật II Phục Sinh B

Muối Men Cho Đời 65 - Chúa Nhật II Phục Sinh B - Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán, Ca khúc: Tin Yêu - Lm. Cung Nguyên, Trình bày: Ca sĩ Phi Nguyễn

MUỐI MEN CHO ĐỜI 65
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH B


Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán
Ca khúc: Tin Yêu - Lm. Cung Nguyên
Trình bày: Ca sĩ Phi Nguyễn

 
VIDEO BÀI GIẢNG
 
 
VIDEO CA KHÚC: TIN YÊU