Clock-Time

Muối Men Cho Đời 67- Chúa Nhật IV PS - Chúa Chiên Lành

MUỐI MEN CHO ĐỜI 67 - Chúa Nhật IV Ps - Chúa Chiên Lành Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phêrô Huỳnh Thế Vinh Ca khúc: Chúa bên tôi Sáng tác: An Lệ Thanh Trình bày: Nhóm Trái Tim Yêu
MUỐI MEN CHO ĐỜI 67

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH B

CHÚA CHIÊN LÀNH

 


Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phêrô Huỳnh Thế Vinh
Ca khúc: Chúa bên tôi
Sáng tác: An Lệ Thanh
Trình bày: Nhóm Trái Tim Yêu

 
VIDEO BÀI GIẢNG
 

VIDEO CA KHÚC: CHÚA BÊN TÔI