Clock-Time

Muối Men Cho Đời 68 - Chúa Nhật V PS

Muối Men Cho Đời 68 - Chúa Nhật V Phục Sinh B - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Antôn Hà Văn Minh, Tin Mừng Ga 15: 1-8
MUỐI MEN CHO ĐỜI 68

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH B


Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Antôn Hà Văn Minh


 
VIDEO BÀI GIẢNG