Clock-Time

Muối Men Cho Đời 70 - Thánh Tâm Chúa Chúa Giêsu

Muối Men Cho Đời 70 - Chúa Nhật Thánh Tâm Chúa Giêsu - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Antôn Hà Văn Minh, Tin Mừng: Ga 19: 31-37
MUỐI MEN CHO ĐỜI 68

CHÚA NHẬT - THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU


Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Antôn Hà Văn Minh


 
VIDEO BÀI GIẢNG