Clock-Time

Muối Men Cho Đời 72 - Chúa Nhật XII Thường Niên B

Muối Men Cho Đời 72 - Chúa Nhật XII Thường Niên B - Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phêrô Huỳnh Thế Vinh, Tin Mừng: Lc 1: 57-66.80
MUỐI MEN CHO ĐỜI 72

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN B
Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phêrô Huỳnh Thế Vinh
Lc 1: 57-66.80
Ca khúc: Trong Trái Tim Chúa - Phanxicô
Trình bày: Thầy Gioan Nguyễn Văn Trí - Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam
 
VIDEO BÀI GIẢNG


 
VIDEO CA KHÚC: TRONG TRÁI TIM CHÚA