Clock-Time

Muối Men Cho Đời 75 - Chúa Nhật XV Thường Niên B

MUỐI MEN CHO ĐỜI 75 - Mc 6: 7-13 - Chúa Nhật XV Thường Niên B - Lm. Gioan Vianey Trịnh Văn Thuần - Ca khúc: Dẫn Con Từng Bước - Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy - Trình Bày: Matthêu Nguyễn Ngọc Bảo Chí - Gx. Phú Long
MUỐI MEN CHO ĐỜI 75

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B

 
Mc 6: 7-13
--------------------------------------------
Chúa Nhật XV Thường Niên B
Lm. Gioan Vianey Trịnh Văn Thuần
Ca khúc: Dẫn Con Từng Bước
Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy
Trình Bày: Matthêu Nguyễn Ngọc Bảo Chí - Gx. Phú Long
 
VIDEO BÀI GIẢNG
 
 
VIDEO CA KHÚC: DẪN CON TỪNG BƯỚC