Clock-Time

Muối Men Cho Đời 76 - Chúa Nhật XVI Thường Niên B

MUỐI MEN CHO ĐỜI 76 - CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN B - Mc 6: 30-34 - Chúa Nhật XVI Thường Niên B - Lm. Antôn Hà Văn Minh
MUỐI MEN CHO ĐỜI 76

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN B

 
Mc 6: 30-34

Chúa Nhật XVI Thường Niên B
Lm. Antôn Hà Văn Minh

---------------------------------
Ca khúc: Dẫn Con Từng Bước
Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy
Trình Bày: Matthêu Nguyễn Ngọc Bảo Chí - Gx. Phú Long
 
VIDEO BÀI GIẢNG

 
 
VIDEO CA KHÚC: DẪN CON TỪNG BƯỚC