Clock-Time

Muối Men Cho Đời 77 - Chúa Nhật XVII Thường Niên B

MUỐI MEN CHO ĐỜI 77 - Chúa Nhật XVII Thường Niên B - Lm. Gioan Lê Quang Tuyến - Ca khúc: Cho con thấy Chúa - Hiền Hoà - Trình bày: Maria Nguyễn Thị Trang
MUỐI MEN CHO ĐỜI 77

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN B

 
Ga 6: 1-15

Chúa Nhật XVII Thường Niên B
Lm. Gioan Lê Quang Tuyến

---------------------------------
Ca khúc: Cho Con Thấy Chúa
Sáng tác: Hiền Hoà
Trình Bày: Ca sĩ Maria Nguyễn Thị Trang
 
VIDEO BÀI GIẢNG
 
 
VIDEO CA KHÚC: CHO CON THẤY CHÚA