Clock-Time

Muối Men Cho Đời 78 - Chúa Nhật XVIII Thường Niên B

MUỐI MEN CHO ĐỜI 78 - Chúa Nhật XVIII Thường Niên B - Ga 6: 24-35 - Lm. Đaminh  Trạch Cao Xuân Khải - Ca khúc: Như Tình Ngài Yêu - Hoàng Vi - Trình bày: Ca sĩ Phi Nguyễn
MUỐI MEN CHO ĐỜI 78

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN B

 
Ga 6: 25-34
Chúa Nhật XVIII Thường Niên B - Ga 6: 24-35 
Lm. Đaminh  Trạch Cao Xuân Khải

------------------------------------
Ca khúc: Như Tình Ngài Yêu - Hoàng Vi
Trình bày: Ca sĩ Phi Nguyễn
 
VIDEO BÀI GIẢNG
 
 
VIDEO CA KHÚC: NHƯ TÌNH NGÀI YÊU