Clock-Time

Muối Men Cho Đời 79 - Chúa Nhật XIX Thường Niên B

MUỐI MEN CHO ĐỜI 79 - Chúa Nhật XIX Thường Niên B - Ga 6: 41-51 - Lm. Antôn Hà Văn Minh
MUỐI MEN CHO ĐỜI 79

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN B

 
Ga 6: 41-51
Chúa Nhật XIX Thường Niên B - Ga 6: 41-51
Lm. Antôn Hà Văn Minh

------------------------------------
 
VIDEO BÀI GIẢNG