Clock-Time

Muối Men Cho Đời 80 - Chúa Nhật XX Thường Niên B

MUỐI MEN CHO ĐỜI 80 - Chúa Nhật XX Thường Niên B - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương. Ca khúc: Một mình con không thể - Thông Vi Vu. Trình bày: Maria Tuyết Sương - Gx. Vinh Sơn
MUỐI MEN CHO ĐỜI 80

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN B

 
Ga 6: 51-58
Chúa Nhật XX Thường Niên B - Ga 6: 51-58
Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương

------------------------------------
Ca khúc: Một mình con không thể - Thông Vi Vu
Trình bày: Maria Tuyết Sương - Gx. Vinh Sơn
VIDEO BÀI GIẢNG

 
 
VIDEO CA KHÚC: MỘT MÌNH CON KHÔNG THỂ