Clock-Time

Muối Men Cho Đời 81 - Chúa Nhật XXI Thường Niên B

MUỐI MEN CHO ĐỜI 81 - Chúa Nhật XXI Thường Niên B - Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy; Ca khúc: Chúa cười - Con an tâm; Tác giả: Quang Phúc; Trình bày: Ca sĩ Diệu Hiền
MUỐI MEN CHO ĐỜI 81

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN B

 
Tin mừng Ga 6: 60-69
Chúa Nhật XXI Thường Niên B
Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy

------------------------------------
Ca khúc: Chúa cười - Con an tâm
Sáng tác: Quang Phúc
Trình bày: Ca sĩ Diệu Hiền
VIDEO BÀI GIẢNG

 
 
CA KHÚC: CHÚA CƯỜI - CON AN TÂM