Clock-Time

Muối Men Cho Đời 82 - Chúa Nhật XXII Thường Niên B

MUỐI MEN CHO ĐỜI 82 - Chúa Nhật XXII Thường Niên B - Mc 7: 1-8a.14-15.21-23. Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán. Ca khúc: Con thuộc về Ngài -Hồng Trần. Trỉnh bày: Ca sĩ Ái Trinh..
MUỐI MEN CHO ĐỜI 82

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN B

 
Tin mừng Mc 7: 1-8a.14-15.21-23
Chúa Nhật XXII Thường Niên B
Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán

------------------------------------
Ca khúc: Con thuộc về Ngài - Hồng Trần
Trỉnh bày: Ca sĩ Ái Trinh
VIDEO BÀI GIẢNG

 
 
CA KHÚC: CON THUỘC VỀ NGÀI