Clock-Time

Muối Men Cho Đời 87 - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B

Muối Men Cho Đời 87 - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B - Tin mừng Mc 10: 17-27; Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán...
MUỐI MEN CHO ĐỜI 87

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN B

 
Tin mừng Mc 10: 17-27
 
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B
CHIA SẺ TIN MỪNG: Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán
 
VIDEO BÀI GIẢNG