Clock-Time

Muối Men Cho Đời 88 - Chúa Nhật Truyền Giáo

Muối Men Cho Đời 88 - Chúa Nhật XXIX Thường Niên B - Chúa Nhật Truyền Giáo - Tin mừng Mt 28, 16-20 - Lm. Gioan Lê Quang Tuyến...
MUỐI MEN CHO ĐỜI 88

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN B

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

 
Tin mừng Mt 28: 16-20
 
Chúa Nhật XXIX Thường Niên B
CHIA SẺ TIN MỪNG: Lm. Gioan Lê Quang Tuyến
 
VIDEO BÀI GIẢNG