Clock-Time

Muối Men Cho Đời 90 - Chúa Nhật XXXI Thường Niên B

Muối Men Cho Đời 90 - Chúa Nhật XXXI Thường Niên B - Tin mừng Mc 12, 28b-34 - Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy...
MUỐI MEN CHO ĐỜI 90

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN B


 
Tin mừng Mc 12, 28b-34
 
Chúa Nhật XXXI Thường Niên B
CHIA SẺ TIN MỪNG: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy
 
VIDEO BÀI GIẢNG