Clock-Time

Muối Men Cho Đời 91 - Chúa Nhật XXXII Thường Niên B

Muối Men Cho Đời 91 - Chúa Nhật XXXII Thường Niên B - Tin mừng Mc 12, 38-44; 12, 41-44 - Lm. Antôn Hà Văn Minh
MUỐI MEN CHO ĐỜI 91

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN B

 
Tin mừng  Mc 12, 38-44; 12, 41-44

Chúa Nhật XXXII Thường Niên B

CHIA SẺ TIN MỪNG: Lm. Antôn Hà Văn Minh
 

VIDEO BÀI GIẢNG