Clock-Time

Muối Men Cho Đời 93 - Chúa Nhật I Mùa Vọng C

Muối Men Cho Đời 93 - Chúa Nhật I Mùa Vọng C - Tin mừng Lc 21, 25-28, 34-36 - Lm. Antôn Hà Văn Minh
MUỐI MEN CHO ĐỜI 93

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B

 
Tin mừng Lc 21, 25-28, 34-36
Chúa Nhật I Mùa Vọng C

CHIA SẺ TIN MỪNG: Lm. Antôn Hà Văn Minh
 

VIDEO BÀI GIẢNG