Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 98 - Chúa Nhật Chúa Hiển Linh C

MUỐI MEN CHO ĐỜI 98 -------------------------- Chúa Nhật Chúa Hiển Linh C - Mt 2:1-12 Lm. Antôn Hà Văn Minh
MUỐI MEN CHO ĐỜI 98

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH

 
Tin mừng Mt 2:1-12
 
Lm. AnTôn Hà Văn Minh


 

VIDEO BÀI GIẢNG