Clock-Time

MUỐI MEN CHO ĐỜI 99 - Chúa Giếsu chịu phép rửa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 99 -------------------------- Chúa Giếsu chịu phép rửa - Lc 3,15-16.21-22 -  Lm. Antôn Hà Văn Minh
MUỐI MEN CHO ĐỜI 98

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

 
Tin mừng Lc 3,15-16.21-22
 
Lm. AnTôn Hà Văn Minh


 

VIDEO BÀI GIẢNG