Clock-Time

Muối Men Lời Chúa

/ 2822 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 232 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi | Lc 1: 26 - 38 | Lm. Gioan Lê Quang Tuyến Hot

Kinh mân côi kính Đức Trinh Nữ Maria, dần dần được hình thành trong Ngàn năm thứ hai dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa, là một lời kinh được vô vàn các vị thánh yêu thích và được Huấn quyền khuyến khích. Đơn sơ nhưng sâu sắc, lời kinh này vẫn là một lời kinh có ý nghĩa lớn lao vào buổi hừng đông của Ngàn năm thứ ba này, vì mang lại hoa quả thánh thiện.

/ 3196 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 231 | Bài Giảng Chúa Nhật XXVI Mùa Thường Niên Năm C | Lc 16: 19 - 31 | Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông Hot

Chỉ đến khi: ông Phú hộ chết, Lazarô chết, và mỗi chúng ta cũng sẽ chết, - Màn diễn thứ 1 kết thúc – để mở ra màn diễn thứ 2. Màn diễn thứ hai, đó là những gì sau CÁI CHẾT. Trình thuật Tin mừng diễn tả thế này: “Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn.” Cái chết là một trong những thứ công bằng nhất của cuộc đời.

/ 2867 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 230 | Bài Giảng Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên Năm C | Lc 16: 1 - 13 | Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Muối Men Cho Đời 230 - Bài Giảng Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên Năm C, Lc 16: 1 - 13, Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 2209 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 229 | Bài Giảng Chúa Nhật XXIV Mùa Thường Niên Năm C | Lc 15: 1 - 32 | Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông Hot

Muối Men Cho Đời 229 - Bài Giảng Chúa Nhật XXIV Mùa Thường Niên Năm C, Lc 15: 1 - 32, Suy Niệm: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Đông.

/ 2459 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 228 | Bài Giảng Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên Năm C | Lc 14: 25 - 33 | Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Muối Men Cho Đời 228 - Bài Giảng Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên Năm C, Lc 13, 22 - 30, Suy Niệm: Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 2579 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 226 | Bài Giảng Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên Năm C | Lc 12, 49 - 53 | Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán Hot

Muối Men Cho Đời 226 - Bài Giảng Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên Năm C - Lc 12, 49 - 53 - Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán

/ 2141 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 226 | Bài Giảng Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên Năm C | Lc 12, 49 - 53 | Lm. Antôn Hà Văn Minh Hot

Muối Men Cho Đời 226 - Bài Giảng Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên Năm C - Lc 12, 49 - 53 - Lm. Antôn Hà Văn Minh

/ 2631 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 225 | Bài Giảng Chúa Nhật XVIII Mùa Thường Niên Năm C | Lc 12, 13 - 21 | Lm. Gioan Lê Quang Tuyến Hot

Muối Men Cho Đời 225 - Bài Giảng Chúa Nhật XVIII Mùa Thường Niên Năm C, Lc 12, 13 - 21, Suy Niệm: Lm. Gioan Lê Quang Tuyến