Clock-Time

VIDEO: BÀI GIẢNG MÙNG 2 TẾT – Mt 15: 1-6

Trong mười giới răn của Đạo Công Giáo có một giới răn nói về vấn đề đạo hiếu: ”thứ bốn thảo kính cha mẹ” (x. Xh 20,10). Thảo kính là yêu mến, biết ơn, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ khi còn sống và đã qua đời (x. Giáo Lý Công Giáo số 2215-2218).

SUY NIỆM LỜI CHÚA

VIDEO: BÀI GIẢNG LỄ MÙNG 2 TẾT

MT 15: 1-6

LM. VINH SƠN NGUYỄN TUẤN DƯƠNG