Clock-Time

VIDEO: BÀI GIẢNG MÙNG 3 TẾT – MT 25: 14-30

Thiên Chúa trong Tin Mừng hôm nay được ví như một ông chủ, giao cho chúng ta là các tôi tớ những nén vàng để sinh lợi.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

VIDEO: BÀI GIẢNG LỄ MÙNG 3 TẾT

MT 25: 14-30

LM. VINH SƠN NGUYỄN TUẤN DƯƠNG