Clock-Time

07.04.2022 | Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ | Tin Giáo Hội tại Hoa Kỳ

TIN GIÁO HỘI TẠI HOA KỲ - cuộc rước thánh tích của chân phước Carlo Acustis. Ngày 04/4/2022 vừa qua trong một cuộc rước thánh tích kéo dài 5 ngày tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino của Assisi, nước Ý, đã rước thánh tích của Chân Phước Carlos Acutis - một mảnh màng ngoài tim, lớp màng bao bọc và bảo vệ trái tim thánh nhân - đến một trường trung học Công giáo trên đảo Long Island. Chúng ta cùng nhìn lại một cách ngắn gọn về Chân phước Carlo Acutis.

MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

NGÀY 07/04/2022