Clock-Time

BẢN TIN ĐẶC BIỆT: Lòng thương xót Chúa - Điểm chung giữa thánh Gioan Phaolô II và Đức Phanxicô

Với tâm điểm là lòng Chúa thương xót, ngài cho chúng ta cơ hội chấp nhận những yêu cầu đạo đức dành cho con người, ngay cả khi chúng ta không bao giờ có thể thực hiện đầy đủ.

BẢN TIN ĐẶC BIỆT: LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 

ĐIỂM CHUNG GIỮA THÁNH GIOAN PHAOLÔ II VÀ ĐỨC PHANXICÔ