Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ: 04.05.2020

1. TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ - Các Giáo hội chuẩn bị cho việc cử hành lại Thánh lễ có giáo dân
2. TIN VATICAN - ĐHY Tagle được nâng lên đẳng Hồng y giám mục.
3. TIN HOA KỲ VÀ CANADA - Các giám mục Hoa Kỳ và Canada tái thánh hiến quốc gia cho Mẹ Maria.
MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

04.05.2020