Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ 09.03.2021

1. TIN VATICAN: Lịch Trình Chuyến Viếng Thăm Iraq Của Đức Thánh Cha Phanxicô.
2. TIN MÙA CHAY: Giáo Hội Năm Châu Sống Mùa Chay.
3. THÔNG BÁO TOÀ THÁNH: Sáng Kiến 24 Giờ Cho Chúa.

MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

09.03.2021