Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ 10.04.2021

1. TIN VATICAN: Đức Thánh Cha đọc Sứ điệp Phục Sinh và ban Phép Lành cho thành Roma và toàn thế giới.
2. TIN Á CHÂU: Hội thảo về nước của các Giáo hội Kitô châu Á.
3. TIN ĐÔNG NAM Á: Đức Thánh Cha Cầu Nguyện Cho Các Nạn Nhân Lũ Lụt Ở Indonesia Và Đông Timor.
MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

10.04.2021