Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ 15.05.2021

1. TIN VATICAN - 40 năm ngày thánh Gioan Phao-lô II bị ám sát.
2. TIN GIÁO HỘI TẠI ẤN ĐỘ - Đức Tổng giám mục Bangalore tuyên bố rằng: “Chúng tôi không biết chôn người chết ở đâu”.
3. TIN GIÁO HỘI MỸ - Giám mục thứ hai tại Mỹ kêu gọi cầu nguyện cho các nhà chính trị Công giáo ủng hộ phá thai.

MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

NGÀY 15.05.2021