Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ 20.05.2021

1. TIN GIÁO HỘI HONG KONG - Tân giám mục Hồng Kông nhấn mạnh đến tự do tín ngưỡng.
2. TIN GIÁO HỘI TẠI ẤN ĐỘ - ĐTC hỗ trợ 20 ngàn euro cho một trung tâm chăm sóc sức khỏe ở Ấn Độ.
3. TIN VATICAN - Công bố tài liệu về cách cử hành Ngày Quốc tế giới trẻ cấp giáo phận.

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

NGÀY 20/05/2021