Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ: 22.04.2020

1. TIN HÀN QUỐC - Hàn Quốc Cho Mở Cửa Nhà Thờ Dâng Lễ Trở Lại.
2. Phim khám phá bí mật đời sống của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu sắp công chiếu.
3. “Đi Đàng Ánh Sáng” – một việc đạo đức vẫn còn xa lạ với các tín hữu Việt Nam.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 22.04.2020