Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ 22.05.2021

1. TIN VATICAN - ĐTC thay đổi cách thức tiến hành Thượng Hội đồng giám mục lần tới.
2. TIN GIÁO HỘI TẠI BALAN - ĐGH Biển Đức XVI vui mừng vì Ba Lan còn các tiểu chủng viện. 

MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

NGÀY 22/05/2021