Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ: 23.04.2020

1. TIN ITALIA VÀ TÂY BAN NHA: Khoảng 200 linh mục Ý và Tây Ban Nha qua đời vì coronavirus.
2. TIN NƯỚC PHÁP: 85% phụ huynh Pháp cho biết đã trải qua thời gian cách ly tốt tại gia đình.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 23.04.2020