Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ: 24.04.2020

1. TIN VATICAN: Đức Thánh Cha Phanxicô mừng lễ bổn mạng bằng hành động chia sẻ.
2. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM: Thông báo về Thánh Lễ đặc biệt tại linh địa Đức Mẹ La Vang.
3. TIN GIÁO HỘI Ý: Rất nhiều nữ tu Ý qua đời vì virus corona.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 24.04.2020