Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ: 24.10 đến 25.10.2018

1. Tin Hoa Kỳ: Mỗi ngày Giáo Hội Công Giáo vẫn tiếp tục làm phép lạ
2. Tin Vatican: Một nhà Nobel vật lý được bổ nhiệm vào Viện Hàn lâm Giáo hoàng về khoa học
3. Tin Sudan: Giáo hội đồng hành với người dân Nuba dù gặp hiểm nguy
4. Tin Pháp Quốc: Giáo hội Pháp rúng động vì 1 tháng có 2 linh mục trẻ tự tử
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


24.10 đến 25.10.2018