Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ 27.03.2021

1. TIN VATICAN: Chương Trình Tuần Thánh Tại Roma 2021.
2. TIN BỘ TU SĨ: ĐHY Bộ trưởng Bộ Tu sĩ khẳng định đời sống đan tu sẽ không bị biến mất..
3. TIN GIÁO HỘI CUBA: Giáo Hội Cuba Có Radio Công Giáo Đầu Tiên Phát Thanh Trực Tuyến 24 Giờ Mỗi Ngày.
MUỐI MEN CHO ĐỜI

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

27.03.2021