Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ 27.05.2021

1. TIN VATICAN - Sắp có xe mui trần dành cho ĐTC, hoàn toàn sử dụng điện và không dùng sản phẩm động vật.
2. TIN VATICAN - Sáng kiến “Video của Đức Giáo hoàng” – chia sẻ ý cầu nguyện của ĐTC – tròn 5 năm.
3. TIN GIÁO HỘI TẠI TRUNG QUỐC - Mười sáu chủng sinh Trung Quốc bị trả về nhà
4. TIN LIÊN QUAN ĐẾN VACXIN COVID-19 - Các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi phân phối công bằng vắcxin

MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

NGÀY 27/05/2021