Clock-Time

ĐIỂM TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ: 28.04.2020

1. TIN TỔNG GIÁO PHẬN BOSTON: Tổng Giáo phận Boston chăm sóc mục vụ bệnh nhân Covid-19.
2. TIN GIÁO HỘI: Bao giờ thánh lễ có giáo dân?
3. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM: Họ Đạo Trà Ếch : “Siêu Thị Nghĩa Tình  – 0 Đồng”.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 28.04.2020