Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 01.04.2019

1. TIN MAROC: ĐTC và Vua Maroc ký tuyên ngôn chung về thành Jerusalem.
2. TIN PHÁP QUỐC: Canh Thức ‘‘Chứng Nhân Tử Đạo Thời Đại’’ tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Paris.
3. Tin Vatican: Đấu tranh chống cái ác thời Internet.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 01.04.2019