Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 01.12.2018

1. Tin Moskva: Quyết định lịch sử của Thánh Công Đồng Chính Thống Giáo 
2. Tin Hoa Kỳ: "Phép lạ hóa bánh ra nhiều" ở Indianapolis
3. Tin Vatican: Em bé người Argentina bị tự kỷ được ĐTC Phanxicô chào đặc biệt
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 01.12.2018