Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 02.03.2019

1. TIN PAKISTAN: Hội Đồng Giám Mục Pakistan âu lo về nguy cơ chiến tranh giữa nước này và Ấn Độ.
2. TIN TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI: Những hoạt động bác ái đầu năm 2019 của Caritas Hà Nội.
3. Tin Vatican: Sứ điệp Mùa Chay 2019.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 02.03.2019