Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 03.04.2019

1. TIN MAROC: ĐTC hôn tay đan sĩ Jean-Pierre, người cuối cùng còn sống của đan viện Tibhirine.
2. TIN VATICAN: ĐTC Phanxicô Công bố Tông huấn CHRISTUS VIVIT.
3. TIN ITALIA: Các Nữ tu Thợ Nhà Thánh Nazarét truyền giảng Tin mừng bằng nhạc kịch.
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 03.04.2019