Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 04.01.2019

1. Tin Ai Cập: Thái độ mới của Hồi giáo Ai Cập đối với Lễ Giáng Sinh
2. Tin Hoa Kỳ: Hai Thầy Việt Nam gặp tai nạn qua đời tại Hoa Kỳ
3. Tin Ấn Độ: Bốn nạn nhân của bạo lực chống Kitô hữu ở Kandhamal được thụ phong linh mục
 4. Tin Vatican: ĐTC chấp thuận tính luân lý của việc cắt bỏ tử cung trong một số trường hợp
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 04.01.2019