Clock-Time

Điểm Tin Giáo Hội Hoàn Vũ ngày 04.03.2019

1. Tin Bruxells, Bỉ: Đại hội thế giới lần thứ 7 chống án tử hình.
2. TIN CHÂU PHI: Châu Phi loan báo Tin Mừng qua phim ảnh.
3. TIN TRUNG QUỐC: Giáo hội Công giáo Trung Quốc đón nhận gần 50 ngàn tân tòng trong năm 2018.
4. TIN VATICAN: Trang web mới của Sở Từ thiện của ĐGH
MUỐI MEN CHO ĐỜI THỜI SỰ

GIÁO HỘI HOÀN VŨ


Ngày 04.03.2019